ÇEVRE POLİTİKAMIZ;
aplus asmall areset


  • Çevre kirliliğine  etki eden   etkenleri kontrol altında tutarak en aza indirmek,
  • Kaynak israfını engellemek
  • Kuruluşumuz personelini  ve ilgili kuruluşları çevre  konusunda bilinçlendirmek,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,