Kullanım Alanları
aplus asmall areset


Evler, Villalar

Sahile yakın oturanlar ve kendi açtıkları kuyudan su kullananlar çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Çıkarılan su tuzlu veya aşırı kireçlidir. Kireç yumuşatma cihazları ile giderilse bile suda kalan tuz konforsuzluğa sebep olur. Bu su hem tesisata zarar verir hem de günlük kullanımda çeşitli sorunlar yaratır. Tatsız olduğu için içilemez saçları sertleştirir, yiyecek ve içeceklerin tadını bozar, çamaşırlar sertleştirir.

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri evlere, villalara kaynak suyu kalitesinde tatlı su sağlamak için güvenilir, ekonomik ve pratik yöntemdir.

 

 

Tekstil Sanayi
 

 

Tekstilde kullanılan boyalar sudaki safsızlıktan kolayca etkilenirler. Sudan gelen iyonik ve organik kirlilikler ne kadar giderilebilirse, boyanın rengi, kumaşa tutulması o derece artar. Özel boya teknolojisinde en fazla 100µS/ cm iletkenlik ve minimum alkalitede su istenir.

İlaç Sanayi
 

 

İlaç üretiminde , çeşitli kalitelerde su kullanılır. Bunlardan WFI (water for injection) serumlar ve ampuller gibi enjektabl preparatların hazırlanmasın da  PW(purified water) ise kana zekredilmeyen şuruplar, kremler gibi ilaçların hazırlanmasında kullanılır.

Bu sular genellikle destilasyon ile elde edilir.Destilasyon cihazına girecek su ters osmoz sisteminden geçirilerek içindeki TDS, inorganik ve organik kimyasallar, bakteri, virüs ve patojenler çok büyük oranda giderilirse, destilasyon cihazının yükü azalmış olur. Böylece toplam enerji ihtiyacı azalır.Arıza ve bakım işleri yüksek oranda azalır.

 

Ambalajlı  Su ve Meşrubat Üretimi
 

 

Ambalajlı su ve meşrubat kaliteli ve bol miktarda su kullanılması gereken sektörlerin başında gelir.Ters osmoz sistemleri ile elde edilen su ambalajlanarak satışa sunulabilir.

Boğaziçi ters osmoz sistemleri, sudaki çözünmüş tuzların büyük bölümünü gidererek suyun tadını güzelleştirir. Meşrubat üretiminde standart formülasyon uygulanabilmesi için suyun TDS’i düşük ve hep aynı oranda olması önemlidir. Özellikle alkalinitenin azaltılması ile suya verilen CO2’den büyük tasarruf sağlanır.

Klima Sanayi
 

 

Sulu klima sistemlerinde, tesisatta dolaşan su tüm sistemin verimini etkiler. Su kışır yapıcı ise ısı yalıtımı yaparak sistemin verimini düşürür. Korozif yapıda olursa, hızlı delinmelere ve sızıntılara yol açar. Ayrıca nemlendirme haznelerinin takviye sularının ters osmoz sistemlerinden sağlanması ile buhar verimi artar. Boğaziçi Su Arıtma sistemleri klima sistemlerinin ihtiyaç duyduğu kalitede suyu üretir.

 

Akü Üretimi
 

 

Akülerde saf su kullanılması gereklidir. Aksi takdirde elektroliz işlemi sırasında açığa çıkan TDS iyonları elektrodlar üzerinde birikir ve akünün verimini azaltır.Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi akü suyu elde etmenin en pratik yollarından birisidir.

 

Metal Kaplama

Metal kaplama için kullanılan sulu çözeltiler saf suyla hazırlanmalıdır. Aksi takdirde banyo, içindeki kimyasalları kusar. Kullanılan reaksiyon hızlandırıcı pahalı katalizörler, sudaki klorür, demir, kireç vs. ile çabuk bozulurlar. Su yeteri kadar saf su değilse, bu kirliliklere karşı kullanılan inhibitörlerin tüketimi artar.

Kaplamaya hazırlık için parçalar su ile durulanır. Durulama suyu saf olmalıdır. Su eğer kaplanacak madde üzerinde tortu bırakırsa kaplamada homojenlik sağlanamaz, parça ile yapışma sağlam olmaz. Kaplanacak madde ile durulama banyosuna taşınan mineraller banyonun kalitesinin düşmesine ve erken bozularak banyo değişim masraflarının artmasına sebep olurlar.

Boğaziçi Su Arıtma ters osmoz sistemi ile metal kaplama sanayi için gereken yüksek kalitede suyu güvenilir, ekonomik ve pratik koşullarla sağlar.

Seramik Üretimi
 

 

Seramiğin kalitesi canlı ve lekesiz renkler elde edildikçe artar. Suyun içinde çözünmüş tuzlar varsa, bunlar fırınlamadan sonra yüzeyde matlık ve bulanıklık meydana getirirler. İmalat sonrasında yapılan durumlarda su iletkenliği fazla ise, yüzeylerde leke oluşur. Ayrıca suyun kalitesindeki mevsimsel değişiklikler standart bir hamur formülasyonunun uygulanmasını zorlaştırır.

Boğaziçi Su arıtma Sistemleri ters osmozundan elde edilen su, üretimdeki kalitenin sürekliliğini sağlar, fire oranını azaltır.

 

Gıda Sektörü

Gıda sektörü bol miktarda su kullanılması gereken sektörlerin başında gelir. Ters osmoz sistemleri ile elde edilen su gıda sektöründe sıkça kullanılır.

Boğaziçi ters osmoz sistemleri, sudaki çözünmüş tuzların büyük bölümünü gidererek suyun tadını güzelleştirir. Gıda yapımında standartıdasyon uygulanabilmesi için suyun TDS’i düşük ve hep aynı oranda olması önemlidir. Özellikle alkalinitenin azaltılması ile suya verilen CO2’den büyük tasarruf sağlanır.

 

Metalürji Sanayii

 

Metalürji tesislerinde ark ocakları, kondansatörler gibi yüksek akım çeken ve dolayısıyla etrafta manyatik alan oluşturan sistemler çalıştırılır. Bunların kablo, kondansatör devreleri ve gövdelerinin soğutulmasında su kullanılır.

Manyetik alandan enerji kaybı yaşanmaması ve iyi bir izolasyonun yapılabilmesi için, soğutma suyunun düşük iletkenlikte, diğer bir değişle yüksek dirence sahip olması gerekir.

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi metalürji  sanayide gereken düşük iletkenlikte suyun en pratik şekilde sağlar.

Kozmetik Üretimi

 

Kozmetik üretiminde kullanılan esanslar, kompotentler çok hassas ve pahalı maddelerdir. Ortam Koşullarından kolayca etkilendikleri gibi karışıma giren suyun kaliteside onları etkiler. Bir çok endüstri için sorun olmayabilecek organik ve inorganik safsızlıklar, kozmatik üretiminde büyük sorunlar çıkartabilir.

Kozmatik ürünlerinin bozulmasına tahammül edilemez. Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi sıfıra yakın TDS ve organik madde sağlayarak, bu alanda işletmelerde saf su temin eder.

Hastaneler

 

Hastaneler kaliteli su ihtiyacının en çok hissedildiği yerlerdir. Buhar kazanları, eşanjörler, otoklavlar, sterilizörler, diyaliz cihazları, laboratuarlar, ameliyathanede kullanılan hassas klima sistemlerinde düşük iletkenlikli su kullanılır

Ayrıca çamaşırların ve bulaşıkların yıkanması, yemek hazırlanması, yumuşak su kullanılmalıdır. Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi bir hastanenin ihtiyacı olan çeşitli kalitedeki suları sağlar. Arıza bakım ve sarf malzemesi giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlar.

Deterjan Üretimi

 

Sıvı deterjan ve sıvı sabun üretiminde kullanılan suyun saf olmasının çok büyük önemi vardır. Deterjan aktif maddeleri suda sertlikle hemen bağlanarak aktivitesini kaybederler bu yüzden deterjan temizleme gücü azalır.

Sıvı ve jel deterjanda suda bulunan çözünmüş maddeler bulanıklığa, matlığa sebep olurlar. Ürün duru ve berrak olmayınca albenisi azalır. Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemleri deterjan üretiminde şart olarak kaliteli suyu en ekonomik, güvenilir ve pratik şekilde temin eder.

İnşaat Şantiyeleri, Maden Arama Sahaları

 

Büyük inşaat şantiyeleri ve maden arama tesisleri genellikle şehir şebekelerinden uzaktadır.  Buralarda su ihtiyacı açılan kuyulardan veya yakınlardaki nehir göl gibi yüzeysel su kaynaklarından temin edilir.

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri içme ve kullanma suyu temini için en pratik, taşınabilir yöntemdir.

Boya ve Yapıştırıcı Üretimi

 

Su bazlı boyaların su bazlı yapıştırıcıların ana maddesi sudur.

TDS yükü fazla olan su boyanın matlaşmasına şeffaf yapıştırıcının kuruduğunda leke bırakmasına sebep olur. Parlak ve berrak ürün elde etmenin koşullarından birisi kaliteli su kullanmaktır. Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi bu konuda üreticilerin en büyük yardımcısıdır.

 

Elektronik Sanayi

 

Elektronik endüstrisinde kullanılan bir çok komponent zayıf akımla çalışır. Bu nedenle kullanılan komponenlerde, baskılı devrelerde elektrik yalıtımının en üst düzeyde olması gerekmektedir.

Üretim sırasında yüzeylerde oluşan safsızlıkların giderilmesi için su ile durulama yapılır. Suyun iletkenliğinin en az seviyede olması gerekmektedir. Eğer su saf olmazsa üretilen parçalar sağlıklı şekilde çalışmazlar. Boğaziçi Su arıtma Sistemleri ters osmoz sistemleri elektronik üretiminde gereken yüksek dirençli suyu ekonomik ve güvenilir şekilde temin eder.

Unlu Mamüller Üretimi

 

Sarı buğday başaklarının doğal rengi, unlu mamülleri çekici kılan bir özelliğidir. Hamur hazırlamada kullanılan suyun TDS içeriği yüksek olursa ürünün rengi beyazlaşır, donuklaşır.

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri hamur için en iyi kalitede su üreterek ürünün parlak sarı renginin ortaya  çıkmasını sağlar.

 

Restoranlar

 

Restoranlarda kullanılan suyun kalitesi çok önemlidir. Sulu yemeklerin ve içeceklerin hazırlanmasında, bulaşıkların parlak ve lekesiz yıkanmasında, deterjan tasarruf edilmesinde suyun önemi büyüktür. Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri restoranlar için gereken kalitedeki suyu en ekonomik en uygun koşullarda sağlar.


Matbaa ve Baskı İşleri

 

Matbaacılıkta mürekkebin hazırlanması için kullanılacak suyun saf ve sürekli aynı kalitede olması gereklidir. Aksi takdirde hem parlak ve canlı renkler elde edilemez hem de standart bir formülasyon tutturulamaz. Yüksek kapasiteli matbaalarda, su partikülleri kağıdın eşit genleşmesi ve büzülmesi sağlanıp kırışıklıklara engel olur. Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz su arıtımı matbaanın ihtiyaç duyduğu suyu en güvenilir, ekonomik ve kolay şekilde sağlar.


Plastik Kaplama

 

Plastik maddenin kaplanmasında yüksek sıcaklık gereklidir. Sıcaklığı kontrol edebilmek için kullanılan en önemli madde sudur. Kalıplarda silindirlerde vs.. dolaşan su ısının transfer edilebilmesini sağlar.

Kullanılan suyun kışır yapıcı veya korozif olmaması gereklidir.Aksi takdirde kalıp makinasında arıza ve parça değişimi çok sık yaşanır. Bu hem masraf hem de üretim kaybı meydana getirir.


Isıcam ve Ayna Üretimi

 

Isıcam ve ayna üretiminde en ufak bir el izi bile ürün kalitesini düşürür. Çift cam üretiminde içe bakan cam yüzeylerinde en ufak bir kalıntı kalmaması camın ancak çok yüksek saflıkta su ile durulanması ile sağlanır.

Ayna üretiminde de , hem sır banyosunun kalitesinin bozulmaması hem de camın temizlenmesi açısından saf su kullanılması zorunluluktur.

 

Buhar Jeneratörleri

Oteller, Hastaneler gibi çamaşır yıkama işleminin Demineralize yoğun olduğu yerlerde hızlı buhar üretimine ihtiyaç duyulur. Bu maçla kullanılan buhar jeneratörleri boru içindeki düşük su hacmi sayesinde çok hızlı buharlaşma sağlayan cihazlardır. Besi suyu sert veya yumuşatılmış ama yüksek iletkenlikte ise, hızlı buharlaşma meydana geldiğinde, su fazında doygunluğa hızla ulaşır. Boru içinde hızlı çökelmeler ve temizlenemeyen geri dönüşsüz tıkanmalar yaşanır.

Tekstil işletmelerinde eğer buhar jeneratörü suyu yüksek iletkenlikte ise, buharla taşınan kazan suyu ütülerinin uçlarında tıkanmalara ve kumaş üzerinde lekelere neden olur.

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi buhar jeneratörlerinde gereken düşük iletkenlikteki suyu temin etmek için en ideal sistemdir.

 

Demineralize Tesisleri

 

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan reçineli iyon değiştiriciler asit ve kostik ile rejenere edilir. Sudaki TDS (toplam çözünmüş katıları) ne kadar fazla ise, rejenerasyon o kadar sık yapılır. Her rejenerasyon asit kostik, yıkama durulama su giderlerini ve işçilik harcamalarına sebep olur. Demineralize girecek olan su önceden ters osmoz sisteminden geçirilirse, sudaki TDS'in yaklaşık %90-%95'i önceden giderilmiş olur. İyon değiştirici reçineler kalan %5-10'luk kısmı tutmak için çalışır. Rejenerasyon sıklığı yaklaşık 10-20 kat azalır. Bununla birlikte işletme giderinde de aynı oranda düşüş olur.

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmozu silikayı giderdiği için reçinenin üzerinde oluşabilecek silika filmi ortadan kalkar, reçinenin absorpsiyon kabiliyeti artar.


Seralar ve Sulama Suyu

 

Seralarda kullanılan sular saf olmalıdır. Saf su kuvvetli çözücü olduğu için topraktaki mineralleri, gübre ve vitamin gibi kimyasalları daha hızlı ve etkin çözer. Dolayısıyla bu maddeler de bitki tarafından daha hızlı ve kolay emilir.

Kalitesiz su toprakta tuzlanmaya sebep olur. Toprak kıraçlaşır. Damlatmalı sulama kullanıldığında su, çok ince uçlardan toprağa verilir. Sudaki tortu ve kireç bu uçlarda tıkanmaya neden olabilir.

Süs bitkileri ve çiçekçilikte yapraklara sıkılan su sert veya tuzlu olursa, yaprak ve çiçekler matlaşır. Bitkilerin ve çiçeğin albenisi azalır.

Yıkama, Durulama İşleri

 

Oteller, restoranlar, oto yıkama gibi yıkanmış yüzeyler üzerinde en ufak lekenin kalitesiz iş yapıldığı anlamına geldiği yerlerde çok çeşitli kalitelerde deterjanlar, parlatıcılar kullanılır. Fakat yıkama ve durulama suyu saf değilse sonuç alınamaz. Sudaki kireç ve diğer tuzlar yüzeyde boyanın parlaklığını örten lekeler bırakır. Lekeleri bezle temizlemek ilave işçilik gerektirir, bu arada boya çizilebilir.,

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi zamandan kazandırır, deterjan ve parlatıcı masrafını azaltır, yüzeyde hiç bir kalıntı kalmadığından sadece kurutma ile istenilen parlaklığın elde edilmesini sağlar.
Laboratuarlar

 

Araştırma-geliştirme veya tahıl laboratuarlarında analiz edilecek numuneler su ile seyreltilir. Bu karışım içinde sadece araştırılacak maddenin bulunması, diğer safsızlıkların olmaması istenir. Böylece değişiklikler olabildiğince azaltılarak veya teke indirilerek incelemenin hızlı ve sihatli yapılması sağlanır.

Boğaziçi Su Arıtma Sistemleri ters osmoz sistemi çıkış suyu doğrudan bu amaçla kullanılabilir. Eğer ultra saf su isteniyorsa (18 megaohm dirençli) kulanılan reçineli iyon değiştiriciye girecek suyun önceden ters osmoz sisteminden geçirilmesi ile iyon değiştirici reçinelerin ömrü en az 10 kat artar.