Aquasis Ultrafiltrasyon Sistemleri
aplus asmall areset


Aquasis Ultrafiltrasyon Sistemleri

Aquasis ultrafiltrasyon üniteleri temelde bir filtreleme işlemidir. Ultrafiltrasyon tekniğini kullanarak su arıtımında kendi başına veya osmos öncesinde uygulana bilmektedir.Ultrafiltrasyon modülleri, 0,01 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür. Yani bu por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek; 0,1 NTU ‘dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde gideriminde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir.

Bilindiği gibi içme sularında meydana gelen mikrobiyolojik kirliliklerin gideriminde en çok uygulanan yöntemlerinden biri suya klor dozajı yapmaktadır. Bu mikroorganizmaların giderimi üzerine etkisi oldukça fazla olmakla beraber %100 değildir, bazı sporlu mikroorganizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultrafiltrasyon membranları ile tutulabilmektedir. Bu da demektir ki Ultrafiltrasyon sistemlerinde kullandığımız membranların por çapları mikroorganizmaların çaplarından küçük olduğu için güvenle sudan arıtımını sağlamış oluruz. Bunun dışında suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin, THM’ (trihalometan) ler oluşturduğu ve bu THM’ lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülemez rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir. Bu anlamda ultrafiltrasyonun suya herhangi bir katkı maddesi vermemesi, artık ürün bırakmaması, istenmeyen oksidatif maddeleri üretmemiş olması en önemli avantajlarıdır. 

UF ultrafiltrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının ,ters osmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atıksu geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu osmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır.

UF sistemleri ayrıca Deniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.

Aquasis ultrafiltration Units are basically a filtration process. UF uses membranes with a pore size of 0.01 micron and this acts as a barrier for bacteria, virus and other micro organisms without using chemicals.  Any particle greater than 0.01 microns will be removed and turbidity can be reduced to below 0.1 NTU. Chlorine is the best known method for removing microbiological contamination from water and it is effective, though not 100%, particularly for spore forming organisms such as Cryptosporidia.  Such organisms can resist treatment with Chlorine but are removed by UF.  In addition organic compounds in water can react with chlorine to form DBP’s (disinfectant by products) which can be toxic themselves.  UF does not add anything to water and does not produce undesirable chemicals in the water. UF modules are perfect for filtration of surface water, pre-treatment of sea water before RO desalination, treatment of recycled waste water and can replace conventional and biological treatment of water for feed to RO systems.

Moreover UF systems are used successfully for sea water treatment, food sector and beverage process, natural drinking water factories, removing bacteria and disinfection of water indirectly and lots of special projects.  It constitutes a key part of systems of special design for waste water recycling and process of recycling of water origin MBR.


Kuyu Suyu Modeli Modül Sayısı Modul Yüzey Alanı (m2/ad) 0,9 mm Fiber Toplam Membran Alanı İşletme Süresi Dakika BW Süresi Saniye Besleme Debisi m3/h @ 2,5 Bar Net Üretim Debisi m3/h BW Geri Yıkama Debisi m3/h @ 3 Bar
Aquasis 150 1 60 60 50 60 5 4,5 13,8
Aquasis 250 2 60 120 50 60 10 9 27,6
Aquasis 350 3 60 180 50 60 15 13,5 41,4
Aquasis 450 4 60 240 50 60 20 18 55,2
Aquasis 550 5 60 300 50 60 25 22,5 69
Aquasis 650 6 60 360 50 60 30 27 82,8
Aquasis 750 7 60 420 50 60 35,5 32 96,6
Aquasis 850 8 60 480 50 60 40,6 36,5 110,4
Aquasis 950 9 60 540 50 60 45,6 41 124,2
Aquasis 1050 10 60 600 50 60 50 45 138