Ters Ozmoz (Reverse Osmosis)
aplus asmall areset


Yüksek kalitede su üretecek bir Ters Ozmoz Sitemi’nin seçimi ve kurulması şimdi daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, kolay ve hesaplı. Sadece saf su ihtiyacınızı belirlemeniz yetiyor. Sonra bizimle konuşacaksınız. Biz uygulamanızda ihtiyacınız olan Ters Ozmoz Sistemi’nin tipini ve kapasitesinin kesin olarak belirlemek için size sorular soracağız. Ters Ozmoz cihazınızın en yüksek performansta çalışabilmesi için suyunuzun karakterine uygun ön işlem ve son işlem cihazlarını ve tiplerini belirleyeceğiz.

Komple su arıtma sisteminin ayrılmaz bir parçası olan Ters Ozmoz, uygun şekilde hazırlanmış ham besi suyundaki iyonik, organik safsızlıkları ve askıda katı maddeleri sudan uzaklaştırabilen bir ayrıştırma işlemidir.

Klasik filtrasyon işlemlerinden farklı olarak Ters Ozmoz sisteminde besi suyu basınç altında sepralatör denilen yarı geçirgen membranların içine gönderilir ve iki akıma ayrılır. Sepralatör saf suyun membrandan geçmesine izin verirken çözünmüş ve askıda katı maddeleri yoğunlaşmışolarak ayrı bir akım halinde toplar. Kullanıma hazır duruma gelen saflaştırılmış su uygulama yerine veya depoya gönderilir.

Ters ozmoz cihazları aslında hemen hemen tüm safsızlıkları tek başlarına giderebilirler. Fakat membran filtrelerin ömrünü uzatmak, ozmoz işleminin verimini arttırarak işletme giderlerini düşürmek için ham suya uygulanması gereken veya uygulanmasında fayda olan ön işlemler vardır. Çünkü bazı safsızlıklar TO’ya gerek kalmadan çok daha basit ve ekonomik yöntemlerle giderilebilir ve toplam su sisteminin hem yatırım maliyeti hem de işletme giderleri azalır.

Ham Su Ön İşlem Seçenekleri

 • Klorlama : Dezenfeksiyon amacı ile kullanılır.
 • Ultraviyole : Dezenfeksiyon amacı ile kullanılabilecek bir yöntemdir.
 • Kum Filtrasyon : Tortu gidermek için kullanılır.
 • Çok Katmanlı Filtrasyon : Tortu gidermek için diğer bir seçenektir.
 • Aktif Karbon Filtrasyonu : Serbest kloru tutmak için kullanılır.
 • Sodyum Metabisülfit Dozajı : Serbest kloru tutmak için diğer seçenektir.
 • pH Ayarlama : Membranlarda kışır oluşumunu önlemek için kullanılır.
 • Antiskalant Dozajı : Kışır oluşumunu önlemek için alternatif yöntemdir.

İyi Su Son İşlem Seçenekleri

TO çıkış suyunun çeşitli kullanım amaçlarına en iyi şekilde uyabilmesi için bazı son işlemlerin yapılması gerekir.

 • Degazör : CO2 giderimi amacıyla kullanılır.
 • pH Ayarlama : CO2 giderimi için kullanılan alternatif yöntemdir.
 • Klorlama : Dezenfeksiyon için kullanılır.
 • Ultraviyole : Dezenfeksiyon amaçlı alternatif yöntemdir.
 • İyon Değiştirici : Ultra saf su elde etmek için kullanılır.
Safsızlık Giderim YeteneğiBesin Suyu Özellikleriesin Suyunda tipik oranlarda monovalent ve polivalent mineraller bulunduğu varsayılmıştır.MW molekül ağırlığı anlamındadır. Yoğun su TDS'indeki Langerlier Indeks negatif olmalıdır. İşletme sıcaklıkları min 2°C , max 30°C 'dır. Saf su verimi sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Kapasiteler 25°C 'de verilmiştir.
Mineral Giderimi %95-98
Organik Giderimi 150 MW+
Bakteri Giderimi %99+
Pirojen Giderimi %99+
Partikül Giderimi %99+
Serbest Klor 0 ppm
SDI max 5 ppm

Teknik Özellikler

Standart Özellikler;

 • 5 Mikron Ön Filtre: Askıda katı maddeleri tutar.
 • Termik Koruma: Motoru aşırı yüke karşı korur.
 • Manometre: Pompanın çalışma basıncını gösterir.
 • Presostat: Saf su veya yoğun su hattında beklenmeyen bir tıkanıklık olursa, sistemi basınç yükselmesine karşı korur.
 • Depo Flatörü: Depodaki su seviyesini kontrol eder. Pompayı susuz çalışmaya karşı korur.

İsteğe Bağlı Özellikler;

 • Membranlı Tank: Ters osmoz cihazından elde edilen su membranlı tankta depolanabilir. Böylece su, kapalı devre içinde kalmış olur.
 • Antiskalant Dozaj Pompası: Membranların sert suya karşı korunması için, yumuşak su kullanmak yerine antiskalant beslemesi tercih edilebilir.
 • Otomatik Yıkama: Belirli sürelerde yoğun su hattındaki selenoid vana açılır ve membran yüseylerinden bol su geçirilerek membranlar üzerinde birikmiş partiküller yıkanır.
 • Su Tasarrufu Kontrol Merkezi: Ayarlanabilir yoğun su ve geri çevrim vanaları suyunuzun en etkin oranda kullanılmasını sağlar. İşletme giderlerini azaltır.
 • Ayarlanabilir Akış Kontrolü: Ters ozmos cihazınızı en uygun performansta kullanabilmenizi sağlamak için ayarlamalar yapabilmenizi sağlar.
 • Olağanüstü Sessiz Santrifüj Pompalar: Büyük kaliteli cihazlarda bile ses sorunu yaşatmaz. Sessizliğin önemli olduğu yerler için idealdir.
 • Kaliteli İmalat, Uzun Ömür: Paslanmaz çelik membran yuvaları, kaliteli malzemeler uzun bir ömür garantisidir.
 • Geliştirilebilir Dizayn: Ana üniteye membran eklenerek veya bazı durumlarda daha büyük pompa kullanılarak cihazın kapasitesi kolaylıkla arttırılabilir. Saf su ihtiyacınız artarsa yeni bir cihaz almanız gerekmez.
 • Yer Tasarrufu: Bütün komponentlerlerin bir arada bulunduğu kompakt tasarım yer tasarrufu sağlar.
 • Elektriksel ve Hidrolik Aksesuarlar: Ters Ozmos cihazınıza kolaylıkla eklenilir, cihazınızın performansını ve etkinliğini arttırır.