Kimyasal Dozaj Sistemleri
aplus asmall areset


Aquasis Kimyasal Dozaj Sistemleri

Aquasis kimyasal dozajlama üniteleri, kimyasalın bir çözelti tankında hazırlandığı ve bir dozaj pompası ile su veya atık suya dozlandığı ünitelerdir.

Kimyasal Dozaj Sistemini Oluşturan Ekipmalar

Çözelti tankı

Seviye şalteri

Dozaj pompası

Uygulama Alanları

Dezenfeksiyon

pH Ayarlama (Asit / Kostik dozajı)

Reverse Osmosis Sistemleri için sodyum meta sülfit dozajı

Antiskalant Dozajı

Kazan Kimyasalları Dozajı

Su Şartlandırma

Arıtma Sistemi Öncesi veya Sonrası Dozaj

Kullanılan Kimyasallar

Sodyum Hipoklorit (NaClO),(Klor)

Sodyum Meta Sülfit (Na2S2O5)

Antiskalant

Hidroklorik Asit (HCI)

Sülfürik Asit

Sodyum Hidroksit (Kostik)

Demir (III) Klorür (FeCl3)

Alum

Kullanılan kimyasallar ham su karakterizasyona göre, belirlenen arıtma sistemi prosesine göre seçilir. Su debisi, kirlilik yüküne göre Aquasis Mühendisleri dozaj miktarını tayin eder.

Dojaz Pompaları

Hat basıncı, su geçiş hızına göre; kimyasal dozaj sistemi hatta, depoya, hamsuya doğrudan, arıtma sistemi öncesi yada sonrasına kurulur. Bu değişkenlere göre dozaj pompasıda farklı seçilir. Dijital, ORP kontrollü, Redoks kontrollü, pH kontrollü dozaj pomparı hatta monte edilen probuyla sudaki dozajlanan konsantrasyonu ölçer ve ihtiyaç anında dozajar.

Aquasis Elektromanyetik Dozaj Pompaları

Yüksek basınçlı dozaj pompaları

Yüksek debili dozaj pompaları

Analog dozaj pompaları

Dijital seviye kontrollü dozaj pompaları

Dijital ORP / pH / Seviye kontrollü dozaj pompaları

Debi kontrollü dozaj pompaları

Redoks kontrollü dozaj pompaları


Ters ozmoz sistemlerinde membranı korumak ve ömrünü uzatmak için antiskalant ve asit (hidroklorik asit, sülfürik asit) kimyasalları kullanılmaktadır. Antiskalant ve asit kimyasalları, polietilen kimyasal tank içerisinde, saf su ile çözelti hazırlanarak, dozaj pompası yardımıyla membranların giriş hattına dozlanır.

Ters ozmoz membranları belli periyotlarla özel kimyasal yıkama sıvıları ile yıkanmaktadır.

Ters ozmoz sistemlerinde hydranautics, toray  yada filmtec marka membranlar kullanılmaktadır. Membranlar yapısı itibari ile asidiktir. Dolayısı ile endüstriyel ters ozmoz sistemlerinde üretim suyu ph değeri düşük olmaktadır. Üretim suyunun ph değerini istenilen değerlere getirmek için çıkışta suya sıvı kostik (sodyum hidroksit/NaOH) ya da soda dozajı yapılır. 

Endüstriyel ters ozmoz sistemleri endüstriyel ihtiyaca göre dizayn edilmektedir. Üretim suyu kapasitesi, ham su analizi ve ihtiyacı karşılayacak özelliklerde su üretimi baz alınarak Çevre mühendisleri tarafından dizayn edilmekte ve imalatı yapılmaktadır

Ters ozmoz sistemleri, evsel ve endüstriyel birçok alanda kullanıldıkları gibi hastanelerde hemodiyaliz üniteleri için su arıtma sistemi olarak da yaygın olarak kullanılır.

Aquasis S serisi R.O cihazları 0,72m3/gün’den 75m3/gün’e kadar arıtma yapabilmektedir.